Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Modlitba k Reovi

winged-scarab.gif
krásná modlitba k bohu slunce...
 

 

Krásný Bože,

tebe uctívají obě země,

když stojíš vysoký ve své bárce.

Když oni slyší tvůj hlas,

vzdávají ti chválu.

Hleď: Ti, kteří sídlí na tajných místech - klaní se ti!
 

Re, který jsi zplodil sám sebe,

ujmi se svého žezla jako Ten silný z Heliopole.

Rozežeň nepřátele svou kouzelnou mocí.

Nemají nad tebou moc!
 

Ty věčná duše,

opětovně se rodící - jako Chepri vycházíš,

jako Atum zapadáš.

Ty nezapadáš!

Svým kotoučem ozařuješ nehynoucí hvězdy -

nesmrtelné bohy.
 

Hórovo oko! Mocné Reovo oko!

Ujmi se svého oka a usaď jej na své místo na čele Boha - nesmiřitelného popravčího.

Stíny, střezte se, vy nepřátelé Hóra!
 

Hóre, královské dítě!

Pro tebe tvá matka oplakává svého bratra.

Pro tebe obě země žijí.

Tvá koruna je před tebou, důtky v tvých rukách!
 

Vůdce nesmrtelných,

vládnoucí svým žezlem, maje tvář Anupa,

skrytý na svém tajném místě,

chráněn královskou kobrou - žádný z bohů nezná tvé skryté jméno,

tvou podobu ukrytou na poušti.
 

Pane svých proměn, jsi Re, velký Bůh.

Nut k tobě natahuje ruce, zve tě. Jdi!

Napájí tě svěží vodou z úst Hathor, paní sykomory.

Šu a Geb ti vzdávají úctu.
 

Jsi mocné Ba, jsi silný býk.

Ohněm spaluješ všechny, kteří se ti staví do cesty,

když procházíš Duátem.

Nejsi sám!

Provází tě Hu a Sia a Thovt a Anup.

Isis stojí po tvé ruce. Nefthis je po tvém boku.

Každá duše tě miluje.
 

Re, který se stkvíš, jsa na nejvyšším místě nebe,

vyvýšený ve své slávě, obklopen svou kobrou, žehnaje svými paprsky -

žiješ navěky!

Seth je s tebou.

Poráží pro tebe nepřátele mocí tvých úst.
 

Vládce Amenti, kotouči spěchající ke svému horizontu,

s křídly jako Harachtej, vybaven mocí Thovtových slov:

vycházíš mezi dvěma horami

a lidé se radují.

Amon-Re je tvé jméno.

 

 

01.07.2014 06:24:53
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one