Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Abaris a Hyperborea

ab.jpg
Legendární a tajemná postava mýtického dávnověku - Abaris. Skutečně žil tento věštec - léčitel a čaroděj, nebo je jen výplodem fantazie antických řeckých vypravěčů a filozofů?
Říká se, že dokázal cestovat po celém světě pomocí létajícího "zlatého šípu", jenž obdržel od Apollona, boha Slunce. Často navštěvoval Řecko a pomáhal uzdravovat nemocné a zažehnávat epidemie ohrožující města. Svým zpěvem a zaříkáváním dokázal léčit jak tělo tak duši. Přičítá se mu jasnovidnost a umění věštit budoucnost. Nejedl žádnou potravu.
Někteří tvrdí, že Pythagoras byl jeho žákem, nebo že se s ním mohl v mladém věku setkat, jiní Abarise umisťují do staletí mnohem dávnějších. Jeho domovinou, všichni se shodují, měla být Hyperborea - mýtický ostrov v Severním moři, který je vlastí božského pokolení svatých lidí.
Zemi, jež (poetickým vyjádřením) má údajně ležet "za severním větrem", různí učenci situovali do různých míst od Britského ostrova, přes Evropu, Skythii, Sibiř, až po Čínu. Shoda je však, že je kdesi daleko na severu. Den je tam věčný a slunce nezapadá, leč jen jednou v roce na jeden den. Lidé tam nechuraví a dožívají se tisíce let a jsou podobni bohům. Tu zemi chrání zlatí gryfové a také jakési kouzlo, takže "ani lodí, ani po svých bys nenašel tu bájnou cestu ku Hyperborejských shromáždění", jak praví básník Pindaros.
Přesto některým se podařilo tu zemi navštívit a vypráví, že rozkládá se na ostrově, ne menším než Sicilie. Obyvatelstvo žije v hlavním městě, v němž se v jeho středu vypíná velký kruhový chrám Apollonův, jenž je Hyperborejců jediným a hlavním bohem. Ačkoliv v arktické oblasti, země netrpí chladem, nýbrž její podnebí je mírné a země úrodná a zelená.
Hlavním zaměstnáním těch andělských mírumilovných lidí je služba v chrámech a každodenní uctívání boha slunce. V té zemi jsou neustávající slavnosti, při nichž lidé hrají na loutny a zpívají. Vypráví se pověst, že posvátné nebeské labutě přicházejí na tuto slavnost a přidávají se souznějícími melodiemi ke zpěvu lidí, oprašujíce přitom svými křídly chrám sluneční.
Zkrátka je to šťastná země neznající války ani bídu ani nemoci. Každou noc slunce do ní přichází a tráví v ní zimu. Králové vládnoucí Hyperborei jsou prý obři a mají výšku tři metry. Někteří říkají, že byli světlé pleti a světlých vlasů.
Toto posvátné místo bylo v celém Řecku známé a uznávané jako centrum světové civilizace a jako náboženské centrum. Mnoho mistrů a hrdinů odtud pocházelo, nebo se sem navrátilo. Všechny civilizace a rasy odtud mají údajně svůj původ..
17.06.2014 14:13:18
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one