Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Egypt - jeho kultura a odkaz pro současnou dobu

Egypt - jeho kultura a odkaz pro současnou dobu - obrázek

Egypt - jeho kultura a odkaz pro současnou dobu - obrázek

Publikováno v časopisu Ve hvězdách č. 30/2012. L. Zelinka

Egypt dnes leží pod hromadami písku, rozpadlý v rozvalinách a troskách a těžko si můžeme učinit představu o tom, jaká bylo jeho dávná kultura. Ani archeologové a vědci zcela nechápou řadu aspektů pojících se s touto civilizací, náboženství samotné je samostatnou hádankou s mnoha nezodpovězenými otázkami.

Určitě se však nedomnívejme, že starověký Egypt byl říší primitivních tyranských panovníků nutících zotročené obyvatelstvo biči a důtkami do těžkých prací na jejich hrobkách. Taková představa o této velkolepé civilizaci je někde na úrovni osmnáctého století. To už jsou blíže skutečnosti spíše nějaké sci-fi filmy nebo pohádková vyprávění.

V Egyptské zemi bylo 42 (44) krajů s 42 (44) chrámy, ve kterém každém byla zaopatřována jedna podoba energie Boha Jediného, neviditelného a nepostižitelného. Udržováním a opečováváním všech božích aspektů v určených chrámech speciálně vyškolenými kněžími zaručovalo harmonii pro celý stát, Zemi i Vesmír. Všechny byly brány za rovné a každodenní nepřerušované vykonávání chrámové činnosti, obětí a obřadů, tak aby jednotlivé aspekty Boha byly vyrovnané, silné a zdravé, bylo znakem klidného správného vývoje, řádu a harmonie.

Řád a harmonie byly základními kameny celého fungování společnosti, zejména ve vyšších úrovních správy státu a v duchovní oblasti. Veškerá činnost byla podřízena božskému řádu a vesmírné harmonii. Egypt byl brán jako obraz nebes, a podle toho a od toho se odvíjela veškerá jeho činnost a fungování. Chrámy a paláce byly zakládány na místech, která byla v souladu s postavením hvězd, souhvězdí a prouděním energií. V každém chrámu bylo možné vejít do styku s příslušným bohem a využít jeho působení, např. ho požádat o vyléčení, nebo se pod jeho patronátem vyučovat. Bůh byl v chrámech přítomen v sochách, modlách i v samotných zdech "božího domu". Božská přítomnost byla všudypřítomná.

V některých časech byli bohové skutečně osobně přítomni a v nejstarších časech byl faraonem a vládcem podle historických záznamů samotný Bůh lidí. Když nebyl osobně přítomen, vykonávali jeho vůli na zemi kněží v oblasti náboženství a panovník - faraon - pověřený správce pozemské říše v oblasti hospodářství, obrany a spravedlnosti.

I když bohové nebyli fyzicky přítomni, vždy byli alespoň mentálně ve spojení s veleknězi a panovníkem. Náboženství tehdy mělo poněkud jiný kontext než má dnes. Bylo velice pragmatické a účelné, spojené s magií a vědou. Náboženství bylo způsobem života a cestou k osvícení. Když se podíváme na jména tehdejších vládců a významných osobností, můžeme si všimnout, že jejich význam v překladu bývá např. "Syn Světla", "Syn Moudrosti", "Dokonalá harmonie", "Služebník Boží" apod. To něco vypovídá o hodnotách a zaměření tehdejších lidí.

Egyptologové tvrdí, že Egypťané byli posedlí smrtí a umíráním. Když se ale podíváme důkladněji, měli bychom spíše tvrdit, že byli posedlí životem. Knihy mrtvých, jak jsou nazývány, by správně měly nést název "Knihy života", neboť jejich účel byl přivodit jejich držiteli věčný život a ochránit jej před smrtí. Sarkofágy nebyly až tak rakvemi, jak egyptologové s oblibou tvrdívají, ale spíše prostředky k regeneraci, obnově sil, zmrtvýchvstání a duchovnímu osvícení. A samozřejmě pyramidy nejsou hrobky; to je však téma na samostatný článek. Snad se jednou dostanu k tomu, abych no napsal.

Adept a zasvěcenec podstupoval rituál mumifikování a pohřbení, aby pomocí mnoha složitě vypracovaných prostředků dosáhl osvobození od pozemských pout a ještě za života dokázal poznat Boží tvář a vrátil se osvícený. Po úspěšném obřadu se mohl stát veleknězem a později působit jako boží zástupce na zemi. Pro to, co je nazýváno hrobkami, by byl výstižnější název "domy života". Dalšími specializovanými zařízeními mohly být např. "domy hudby a tance", "domy lásky" nebo "domy zdraví". Žádné nemocnice.

Lékaři umě ovládali své řemeslo a v případě potřeby mohli pacientovi pomoci svými psychickými schopnostmi, například vytažením z těla, nebo umrtvením části těla. Podobné schopnosti spolu s jasnovidností a schopností cestování myslí byly využívány jinými kněžími k získávání informací o budoucnosti, sledování země i vzdálených krajů, věštění, získávání odpovědí na důležité otázky a podobně. Nejkvalifikovanější duchovní dokázali cestovat časem, měnit vědomí, oživovat i zabíjet dotykem či pohledem a vstupovat do nebe.

V chrámech byla uchovávána tajemství taková, že ani dnes by se nám o nich ani nesnilo. Kněží je po věky střežily před nezvanými osobami. Na zdech pak byly zapsány všechny důležité věci ze všech oborů, kromě těch, které měly zůstat utajené. Pokud musely být zapsány, aby se uchovaly příštím generacím, byly zapsány zastřeně, aby nebyl poznán skrytý význam. Zapsána byla veškerá historie a významné činy a události. V tomto ohledu je fakt hodný zamyšlení, že v žádných nápisech se neobjevuje zmínka o pyramidě a jejím zbudování.

Kněží, jak můžeme vidět z mnohých vyobrazení na freskách a malbách na zdech hrobek a chrámů, používali ke své činnosti mnoho různých zvláštních nástrojů. Mezi nimi byly hole, vidlice, kříže, hůlky, disky, zvuková zařízení, koruny různých tvarů a další. Pohádky o kouzelnících používajících kouzelné hůlky docela dobře mohly vzniknout na základě znalosti o používání těchto pomůcek při čarování, léčení a vyvolávání nehmotných sil v dávných časech, a nejen v Egyptě. Mezi nepostradatelnými nástroji magie byly amulety, kartuše, prsteny, sošky, kameny, krystaly a jiné. Často s nápisy a magickými symboly určujícími jejich působnost.

Při architektonické výstavbě využívali kněží-stavitelé různých kvalit hornin, jejich kombinací a jejich souznění s tekoucí vodou. Znali několik druhů kvalit vody a vůbec celý Egypt byl v mytologických dobách zemí vody. Voda byla všude - pyramidy obklopovaly jezera a zem byla protkána kanály a řekami, voda protékala podzemními koryty a šachtami a byla rozváděna podle potřeby. Obohacená voda zalévala pole s pěstovanými plodinami nebo sloužila k pití. Celkový obraz krajiny egyptské byla nekonečná zeleň zahrad kombinovaná s vodními plochami světle modré čisté vody, to vše doprovázeno budovami zářivé bílé barvy, sytě barevně dekorovanými. Určité druhy hornin a kamenů na stavbu byly dováženy z různých lokalit s horninami konkrétních vlastností.

Věřím, že mnoho z nás se zajímá o dávný Egypt a o jeho kulturu. Jistě je to i proto, že mnozí z nás v něm strávili část svého života a ten v nich zanechal vzpomínky. Mnozí, kteří se nyní věnují ezoterickým a magickým činnostem často těží ze znalostí z této doby, kdy byli vyučování vybraným druhům umění v jednotlivých chrámech. Vzhledem k tomu, že Egypt býval civilizačním centrem tehdejšího světa po dlouhou dobu, je pochopitelné, že mnozí ze současných lidí cítí spřízněnost s touto neobyčejnou zemí a jejím odkazem.

13.04.2012 19:01:02
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one