Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Křesťanská symbolika a alchymie - jazyk soch, obrazů a katedrál 2

gj8ixlwHXcE4bXJazeG6Vh2Ffwu9rBw3kiq_c_h7WC0&width=255.jpg

Řeč kostelů a katedrál je krásnou symbolikou duchovní alchymie. Jsou v nich zapsány ty nejdůležitější a nejvelkolepější příběhy, příběhy táhnoucí se dlouhé věky. Známe příběhy odehrávající se roky, možná desetiletí. Kdo může sledovat příběhy trvající stovky či tisíce let?

Na zdech, obrazech a sochách jsou uloženy informace pro ty, kdo je dokáží přečíst. Katolická církev si stále při Vatikánském stolci udržuje kruh expertů na poli posvátné architektury a křesťanské symboliky, kteří jim rozumí. I tam, kde se již ztratilo chápání jejich významů, se předává dále to, co bylo určeno k zachování pro další generace. Tak můžeme na křesťanských objektech vidět zajímavé šifry složené z písmen jako INRI, IHS, SS, MI, AO a další, které pochopitelně nemají jediný význam a jsou graficky uspořádané. Kanonicky psané jméno MARIA je poskládané do zvláštního obrazce připomínajícího geometrický symbol.

Samotný kříž není původně křesťanský výtvor. Již Mojžíš, jak víme, vyrobil podobu hada a postavil ho na kříž. Tento výjev můžeme vidět například na soše v kostele Paní Marie Sněžné v Praze. Had povýšený na kříži, obtáčeje ho, zaujímá podobnou polohu jako postava Ježíše, který též byl přibit na dřevo. Mimochodem, co mají ve znaku lékaři a lékárníci? Neobtáčí tam snad had Hermovu hůl a kalich, o kterém můžeme říci, že je to Svatý Grál?

Ve zmiňovaném kostele je také několikrát ztvárněn Bůh-Otec, Otec Kristův- jednou má na hlavě zářící trojúhelník, podruhé je - sám trojúhelníkem! Trojúhelníkem, z něhož vycházejí paprsky, a ve středu mu spočívá - Boží Oko. Podobný výjev, když se při procházce ulicemi města nebudeme dívat k zemi, ale nahoru na horní průčelí domů, na vrcholy sloupů a věží, uvidíme na mnoha místech Prahy. Například při cestě z Pražského hradu je jich několik.

Had, ať už obtáčející kříž, hůl, nebo kmen stromu, - proč se tento výjev tolikrát opakuje? Je to ten had, který kdysi v ráji krmil prvního muže a ženu hroznem stromu, než se stal hřích skrze fík, který byl plodem hada, tedy hrozen stromu v prostředku světa, jehož byl had nositelem, a v němž byla jeho síla, a je to ten samý had, jenž umožňuje a dokončuje proces alchymické výroby. Nádoba, ze které vychází had představující Merkura, je ta samá, do níž vytéká krev Beránka zraněného kopím pro spásu lidí. Kalich je také skála, ze které vyvěrají čtyři prameny vody života a obtékají svět. Proto mohl Ježíš říci: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Žádný nepřichází k otci než skrze mne." Samotný kostel pak můžeme chápat jako symbol božího - Kristova těla, Nový Jeruzalém a také jako cestu do nebe.

Naučme se rozumět příběhům z křesťanských a předkřesťanských dob - vše je zde před našima očima - minulost i budoucnost, všechny otázky i odpovědi na ně; vraťme se k svatým evangeliím a nenechme se zmást tím, že Ježíš hovořil jazykem symbolů a obrazů. Části příběhu jsou rozesety a poschovávány na různých místech. Jaký je jeho konec? Konec příběhu známe! Byl znám od prvních počátků a také začleněn do architektury křesťanských kostelů a chrámů. Je krásně vidět na průčelí kostela na Vyšehradě nebo nad bočním vchodem chrámu sv. Víta.

Blíží se doba Vánoc. Je to čas naplněný výsostnou posvátnou symbolikou tradovanou po tisíciletí a určenou pro nás, abychom porozuměli vyšším významům doby; svátek narození Boha mezi lidmi, den, kdy se lidem narodilo Dítě, jemuž bylo určeno osudem stát se králem celého světa. Koledy, které v tom čase zpíváme, nám připomínají, abychom oslavovali tento den jako den příchodu Krále a tím i spasení světa. Je to krásné vyvrcholení velkého alchymického příběhu, a já si jen přeji, aby se s dobrým a šťastným koncem naplnil k radosti nás všech.

13.06.2013 18:37:23
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one