Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Orfické zádušní texty

Orfické zádušní texty - obrázek

Orfické zádušní texty - obrázek

Orfické nápisy na zlatých pohřebních destičkách, cca 400 př.n.l., Itálie, Řecko.

Toto je dílo Paměti. Když máš zemřít

a sestoupit do výstavného Hádova domu,

napravo je pramen

a u něho se tyčí bílý cypřiš.

Sem sestupují duše zemřelých a osvěžují se chladným douškem.

K tomuto prameni nechoď nikterak blíže!

Dále nalezneš, jak z jezera Paměti

vytéká chladivá voda. Nad ní jsou strážci.

Ti se tě budou se zkoumavým důvtipem ptát,

co hledáš ve stínu temného Hádu.

Řekni: "Jsem synem Země a hvězdného Nebe.

Jsem vyprahlý žízní a zmírám. Nuže, dejte mi ihned

napít studené vody z jezera Paměti!"

A zeptají se podsvětní královny

a dají ti napít z jezera Paměti,

a jakmile se napiješ, půjdeš i ty po svaté cestě, po níž

kráčejí i jiní slavní zasvěcenci a bakchové.

 * * *

Když tedy duše opustí světlo slunce,

jdi doprava… a dávej dobrý pozor na všechny věci.

Buď pozdraven, kdo jsi podstoupil utrpení, které jsi nezakusil nikdy předtím.

Stal jsi se z člověka bohem, kůzle, spadl jsi do mléka.

Buď pozdraven, buď pozdraven, kráčej cestou vpravo

k posvátným lukám a hájům Persefony.

 * * * 

Nyní jsi zemřel a nyní ses zrodil, třikrát blažený, v tento den.

Řekni Persefoně, že tě osvobodil sám Bakchos.


komentář: Přiručka pro duši putující podsvětím po opuštění těla. Text napsaný na destičce slouží duši k upamatování se na to, aby vybrala správnou cestu, a vyhnula se opětovnému zapomnění.

 

Kůzle je Beránek napájený bílým nápojem nebeské Matky.

  

14.01.2012 12:03:59
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one