Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Pátá hodina - Hodina Sokara

sokar1.jpg

Pojednání o skryté komoře, pozicích duší Bau, bozích, stínech, zářících duších - Achu, a o tom, co dělají; o začátku rohu Západu - AmenTi, brány západního horizontu na samé hranici Temnoty - brány AmenTi; poznání duší Bau Duátu, co dělají, poznání jejich zduchovnění pro Rea, poznání tajných duší Bau, poznání jak se na ně volá, poznání bran a cest, kterými kráčí tento velký bůh; poznání sledu Hodin a jejich bohů, poznání požehnaných a zatracených.

Pátá hodina: Hodina Sókara

Tento velký bůh je tažen Duátem po správných cestách Pravdy,

skrze horní polovinu tajné komory Sokara, "Toho, který je na svém písku".

Neviditelná a nepochopitelná je tajná podoba země,

která nosí hmotné tělo tohoto boha.

Ti, kteří jsou s tímto bohem, slyší hlas Rea, když on volá ze svého místa.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poznání duší Bau, které jsou v Duátu, a jejich funkcí podle jejich hodin, spolu s jejich tajnými jmény.

Jméno brány tohoto místa je "AHA-NETERU".

Jméno jeskyně (kruhu) tohoto boha je "AMENTI".

Jméno bohů tohoto kruhu je "Duše Bau, které jsou v Duátu".

Jméno Hodiny noci vedoucí tohoto velkého boha je "Ta, která vede uprostřed své bárky".

(Jméno bohyně této Hodiny je "Ta, která vede uprostřed své bárky".)

 

 

Tajné jsou cesty AmenTi,

brány kterými se vchází do skrytých míst,

kde je zakázané posvátné území Sokara,

a jeho hmotné tělo v prvotním projevu;

neznámá, neviditelná a nepochopitelná

je tato podoba a forma Hóra v této hodině.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tajná cesta Imheta, po níž je tažen tento bůh.

Je to ohavnost Nehese (Seta).

Brána AmenTi.

Tajná cesta skrze území Sokara, kterou vstupuje Isis, aby byla u svého bratra.

Je naplněna plameny ohně z úst Isis.

Bozi, svatí a duchové do ní nemohou vstoupit.

Tajná cesta Sokara a těch ze Západu, kteří táhnou boha, na níž bozi, svatí a duchové nevstupují.

Je naplněna plameny ohně z úst hada Wamemti.

 

Tento obraz je jako ten, který je v Temnotě.

Kruh (jeskyně) náležící tomuto bohu je osvětlen dvěma očima na hlavě toho velkého boha.

Jeho chodidla září v závitech toho velkého boha, když chrání svou podobu.

Hluk vychází z této jeskyně, když se přechází kolem tohoto boha, jako chvějící se země a nebe za bouřky.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Slova pronášená tímto velkým bohem:

"AmenTi, dej mi ruku! Dokonalá je dobrá cesta na zemi, cesta obětin mým bohům. Dýchej, devatero bohů, kteří jste vyšli ze mne, z mého těla, ještě než jste se stali živými. Ať vaše činnost přetrvává. Já vás ochraňuji, zatímco mne vítáte. Vy jste ti, které jsem učinil nedotknutelnými, až mne budete vítat v zemi AmenTi."

Slova pronášená tímto velkým bohem:

"Postav se ve své vodě! Ochraňuj břehy své vody. Vydej záplavu těm, kteří plavou ve Vodstvu (v Nunovi), aby je záplava vynesla na břeh. Voda patří tobě! Nevyschne. Ať jsou tvé břehy vysoké a nikoliv neúrodné. Skloň ruce k vodonošovi, aby tě přešel v míru."

Slova pronášená tímto velkým bohem:

"Ochraňuj svou hruď! Ať je tvůj hlas silný a tvá slova pravdivá. Ať je podoba, kterou střežíš, ukryta. Roztáhni svá křídla a vykonej své povinnosti, abych tě mohl přejít v míru."

Slova pronášená náčelníkem tohoto velkého boha:

"Ó, nepřístupný hade, oddal svou ruku ode mne, a otevři mne své závity! Ať je tvá ruka oddálena a tvé závity otevřeny, tvé dvě hlavy na zemi. Neplivej na mne, nestřílej své šípy na ty, kteří jdou se mnou, abych tě mohl přejít v míru."

Slova pronášená náčelníkem tohoto velkého boha:

"Ó, kati patřící k popravišti, kteří jste pilni trestajíce hříšníky! Ať vaše slova stoupají a vaše magická síla září. Vysoké vaše duše Bau, mocná vaše síla! Zničte nepřátele, zlikvidujte proklatce a rozsekejte stíny zatracených! Ztrestány ať jsou všechny vaše hříchy! Vy jste ti, kteří předstupujete před Osirida, je vám popřáván sluch před Dokonalým. Ať jsou tedy vaše nože ostré, vaše popravčí špalky nemilosrdné, a vaše provazy utažené. Vaše ruce ať jsou na vašich obrazech, v nichž jste, abych vás mohl přejít v míru."

 

(Kdo učiní obrazy podle podob těch, které jsou nakreslené na tajných místech Duátu, na jižní straně skryté komory, a kdo je bude znát, toho duše bude spokojená, a on bude spokojený oběťmi Sokara; Temnota nebude moci ublížit jeho tělu a on k ní bude moci bezpečně přistoupit.)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

...Tento velký bůh pokračuje, jsa tažen skrze tuto jeskyni (toto území) ve své bárce, která je v "zemi živých duší Bau".

Bohové Duátu říkají tomuto velkému bohu:

"Vítej! Vítej, pane života!

Vítej utišovateli Západu!

V míru, otevírači země!

Vítej, ty, který odemykáš zemi!

V míru, ty, který jsi v nebi!

Vítej, utišovateli nebes!"

 

 


komentář: Schéma Hodin popisuje cestu Velkého boha podsvětím, temnou noční cestou, skrze tajuplné a mysteriózní území stejně nepochopitelného boha Sokara, kudy se bůh Re, tažen na lodi v podobě dvouhlavého hada svou božskou družinou dostává až k hrobce Osirida, chráněné plameny ohnivého jezera, kde se chystá k finálnímu posvátnému obřadu obnovení božských sil, tím že se sluneční bůh spojí  s Osiridem, a tím plně obnovuje svou božskou moc, jak je popisováno v následující hodině.

 

 

14.06.2013 10:41:48
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one