Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z Textů pyramid 2

Z Textů pyramid 3 - obrázek

Z Textů pyramid 3 - obrázek

Osireion v Abydu, ukázky textů a fresek na zdech svatyně

Vystoupení do Světla, uctívání Rea na Západě Nebes, uctívání těch, kteří jsou v Duátu, otevření cesty pro duši, která je v Podsvětí, způsobení, aby mohla v Podsvětí chodit dlouhými kroky, učinění přeměn v živoucí duši skrze energii Reova Ba, milovaného bohy, Syna Slunce, Hotep-her-Maat milovaného Ptahem, pravdivého hlasu:

"Buď zdráv, Re, zapadjící jako Osiris se všemi jeho odznaky slávy. Zářící, bozi, obyvatelé Západu ho uctívají, jeho podobu neznámou mimo tajná místa, Svatou duši Chontamentiho Unnefera, věčného a nesmrtelného. Krásná je tvá tvář v Duátu. Tvůj syn Horus je spokojený, když tě opatruje. Vydává pro tebe nařízení. Umožňuješ mu být uznáván jako tvůj sloup Duátu. Ti, kdo jsou v Duátu a na úrovních nebes jsou ti podřízeni. Já jsem strážcem brány, který následuji Rea. Odevzdal jsem obětiny na Velkém poli. Učinil jsem úlitbu na zemi a na Velkém poli, vážíce slova jako Thovt. Buďte zdrávi, předkové! Re, veď mou duši, tak jako s sebou vedeš sploditele lidstva, který je vedle duše Chontamentiho!"

***

"My táhneme Rea, následujeme tohoto jediného pána, Cheprera Sebestvořitele, hlavního pána. Sláva tobě, Veliký, jsi majestátný, zářící duše mých přeměn. Mír, mír ať je s diskem. Re dlí ve svém disku. Tento velký bůh vstupuje do své východní hory, náčelník bohů, sleduje minulé generace vyzařující do současných generací. Požehnaná je jeho tvář na zemi skrze tyto bohy."

 

 

 

04.04.2012 15:35:21
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one