Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z Textů pyramid 3

Z Textů pyramid 2 - obrázek

Z Textů pyramid 2 - obrázek

Venisova pyramida, ukázky z textů na stěnách zasvěcovací komory

Ó, Venisi, nezemřel jsi! Oživl jsi, abys usedl na trůn Osirida! Tvé žezlo je ve tvé ruce, takže můžeš dávat rozkazy živým. Rukojeť tvého lotosového žezla je ve tvé ruce. Dávej tedy rozkazy Těm na tajných místech!

Tvá ruka je ruka Atuma, tvá ramena jsou rameny Atuma, tvé břicho je břichem Atuma, tvá záda jsou zády Atuma, tvůj zadek je zadkem Atuma, tvé dvě nohy jsou nohama Atumovýma, tvá tvář je tváří Anupova. Dům Hóra ti slouží, dům Seta ti slouží.

Ó, Venisi, střez se jezera!

Andělé tvého Ka k tobě přicházejí. Andělé tvého otce k tobě přicházejí. Andělé Rea k tobě přicházejí.

Jdi ke svému slunci! Budeš očištěn. Tvé kosti jsou kosti sokolic, bohyň, které jsou v ráji, takže můžeš být spolu s Bohem a přenecháš svůj příbytek svému synu, tvému stvořenému.

Každý kdo bude říkat zlo proti Venisovi, když bude stoupat, bude určen Gebem za vyvrhela ve svém městě, bude prchat a slábnout.

Budeš očištěn osvěžující vodou hvězd a slezeš dolů po provazech z bronzu na rukou Hora, jehož jméno bude Ten z bárky Henu.

Lidé tě oplakávají, poté co tě odnesly nesmrtelné hvězdy. Vstup do nich do místa, kde je tvůj otec a kde je Geb! On ti dá to, co má Hór mezi obočím, aby ses skrze to stal mocným a plným slávy, tak aby ses skrze to stal Tím, kdo je v čele Amenti (Západu).

Ó, Venisi! Tví poslové jdou, tví hlasatelé jdou k tvému otci, k Atumovi. Atume, dovol mu vstoupit k tobě, obejmi ho svýma rukama!

Žádný bůh, který se stal hvězdou, nebyl bez doprovodu. Smím být tvým doprovodem? Pohleď na mne! Viděl jsi podoby potomků jejich otce, kteří znají své kouzlo, kteří jsou nyní nesmrtelnými hvězdami. Smíš vidět oba obyvatele Paláce: To je Hóra a Seta.

Pomaž slinou tvář Hóra a uzdrav jeho zranění! Zachyť varlata Seta a uzdrav jeho zmrzačení! Tamten se pro tebe narodil, tento je pro tebe počat.

Ty jsi zrozen, Hóre, jako ten, jehož jméno je Ten, před kterým se chvěje země.

Ty jsi počat, Sete, jako ten, jehož jméno je Ten, před kterým se chvěje nebe.

Tento nemá zmrzačení. Tento nemá zranění. Tento nemá zranění. Tento nemá zmrzačení. Takže nemáš zranění, nemáš zmrzačení!

Jsi narozen z Osirida, ó Hóre! Stal jsi se slavnějším než on! Stal jsi se mocnějším než on!

Není žádné semeno boha, které by zahynulo, ani nikdo, kdo k němu patří. Nezemřeš, ty, který k němu patříš. Re-Atum tě nedává Osiridovi, nesoudí tvé srdce, nemá žádnou moc nad tvou hrudí. Re-Atum tě nedává Osiridovi, nemá žádnou moc nad tvou hrudí.

Osiride, nemůžeš nad ním mít žádnou moc. Hóre, nemůžeš nad ním mít žádnou moc. Tvůj otec nad ním nemůže mít moc.

Náležíš tomuto bohu, tak jako řekli Atumova Dvojčata: "Rozsviť se", tak pravili, "ve tvém božím jméně", a tak se stáváš Atumem každého boha.

Tvá hlava je hlavou Hóra Duátu, ó, Ty nehynoucí. Tvé obočí je Ten se dvěma očima, ó, Ty nehynoucí. Tvé uši jsou Dvojčata Atumova, ó, Ty nehynoucí. Tvé oči jsou Dvojčata Atumova, ó, Ty nehynoucí. Tvůj nos je šakal, ó, Ty nehynoucí. Tvé zuby jsou Sopdeta, ó, Ty nehynoucí.
Tvé ruce jsou Hapi a Duamutef, které musíš povznést k nebesům, a ty povznášíš. Tvé nohy jsou Amset a Kebechsenuf, které musíš snížit k podnebesí, a ty snižuješ. Všechny tvé údy jsou Dvojčata Atumova, ó, Ty nehynoucí! Nezahynul jsi. Tvé Ka nehyne. Ty jsi Ka!

Tento Venis přichází k tobě, ó Nůt. Tento Venis přichází k tobě, ó Nůt. On svrhnul svého otce dolů na zem, zanechal Hóra za sebou. Jeho dvě křídla se stala jako křídly sokola. Jeho peří je jako peří svatého sokola. Jeho duše ho sem přivedla. Jeho kouzelná moc ho ozdobila.

Otevři se místo v nebi mezi hvězdami nebes! Ty jsi přeci jedinečná hvězda, druhu Hua. Shlédni dolů na Osirise, když uděluje rozkazy duchům! Stojíš vysoko, daleko od něj. Nejsi jedním z nich, nebudeš jedním z nich.

Říkám tato slova:

Serene je nebe, Sopdeta žije. Je to přeci Venis, který je živoucí hvězdou, syn Sothise-Siria. Obě Devatera se očistila jako Velký medvěd, nesmrtelné hvězdy. Dům Venise, který je v nebi, nezahyne. Trůn Venise, který je na zemi, nebude zničen.

Pozemšťané se skrývají, bozi vzlétají. Sothis dovolila Venisovi odletět do nebeského Ráje mezi své bratry bohy. Veliká Nůt pro Venise obnažila své ruce.

 Dvě duše v čele duší Heliopole se sklonily před východem Slunce; ti, kteří prošli nocí, zatímco takto oplakávali boha. Trůn Venise je s tebou, Re. Nedá ho žádnému jinému bohu.

Venis stoupá do nebe k tobě, Re, zatímco jeho tvář je jako sokol, jeho křídla jako husa, jeho drápy jako tesáky Toho z Džu-f-nome.

Není žádné slovo proti Venisovi na zemi mezi lidmi, není žádná žaloba proti němu v nebi mezi bohy. Venis se zbavil slova proti sobě, Venis jej zahladil v souladu s tím, aby vystoupil do nebe.

Vepvavet dovolil Venisovi odletět do nebe mezi své bratry bohy. Venis zamával svýma rukama jako husa, zaplachtil svýma rukama jako drak. Letí vzhůru, letí vzhůru, ó lidé! Venis od vás odlétá!... 

04.04.2012 15:50:52
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one