Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z Textů pyramid 4

Z Textů pyramid 4 - obrázek

Z Textů pyramid 4 - obrázek

Texty pyramid, říkadla 473 (266), 509, 519, 437, 471. Nanebevstoupení.

Toto nechť je proneseno:

Oba rákosové vory nebe jsou přistaveny Ranní bárkou před Rea, aby se po nich Re převezl k Slunečnímu obzoru, k Hórovi Úsvitu.

Oba rákosové vory nebe jsou přistaveny Večerní bárkou před Hóra Obzoru, aby se po nich Hór Obzoru převezl na Obzor, k Reovi.

Oba rákosové vory nebe jsou přinuceny Ranní bárkou sestoupit pro [N.], aby [N.] po nich mohl vystoupat k Reovi, na Obzor.

Oba rákosové vory nebe jsou přinuceny Večerní bárkou sestoupit pro [N.], aby [N.] po nich mohl vystoupat k Hórovi Obzoru, na Obzor.

[N.] vystupuje vzhůru na východní straně nebe, kde se rodí bozi.

[N.] se znovuzrodí jako Horus, jako Ten na Obzoru.

[N.] je ospravedlněn, ka [N.] je ospravedlněno.

Sláva [N.], sláva jeho ka!

Sestra [N.] je Sothis-Sirius, matka [N.] je Ranní hvězda.

[N.] sedí mezi nimi.

[N.] se chystá vydat na místo vznešenější než jakékoliv jiné místo.

[N.] se dozajista převeze na Obzor, k Hórovi Obzoru.

Re vzal [N.] k sobě do nebe, na východní stranu ráje.

[N.] je jako Hór Nebe, je jako hvězda zářící v ráji.

Nebe již nikdy nebude bez [N.], ani země již nebude nikdy bez [N.].

Oba rákosové vory nebe jsou přistaveny Ranní bárkou před Rea, aby se po nich Re převezl k Slunečnímu obzoru, k Hórovi Úsvitu.

Oba rákosové vory nebe jsou přistaveny Večerní bárkou před Hóra Obzoru, aby se po nich Hór Obzoru převezl na Obzor, k Reovi,

protože Oba rákosové vory nebe byly přinuceny Ranní bárkou sestoupit pro [N.], aby [N.] po nich mohl vystoupat k Reovi pro Život a štěstí , na Obzor,

protože Oba rákosové vory nebe byly přinuceny Večerní bárkou sestoupit pro [N.], aby [N.] po nich mohl vystoupat k Hórovi Obzoru, na Obzor.

[N.] vystoupil vzhůru na východní straně nebe, kde se rodí bozi.

[N.] se znovuzrodil jako Horus, jako Ten na Obzoru.

[N.] je ospravedlněn, ka [N.] je ospravedlněno.

Sláva [N.], sláva jeho ka!

Sestra [N.] je Sothis-Sirius, matka [N.] je Ranní hvězda.

[N.] přichází, aby byl s vámi.

[N.] se chystá vydat na místo vznešenější než jakékoliv jiné místo.

[N.] s vámi jde do Rákosového pole.

Pase s vámi, tak jak vy pasete, na malachitovém poli.

[N.] jí to, co vy jíte. [N.] žije z toho, z čeho vy žijete.

[N.] se obléká do toho, do čeho se vy oblékáte.

[N.] je pomazáván tím, čím vy jste pomazávány.

[N.] s vámi bere vodu ze svého jezera, dává pít duchům skrze svá ústa.

[N.] sedí jako ten, který žije ve velkém chrámovém paláci.

[N.] rozkazuje duchům skrze svá ústa.

[N.] sedí na Obou březích vodního jezera.

[N.] rozkazuje duchům skrze svá ústa.

 

Řekni: Herefhafe, dveřníku Osirida, Osiris nařídil: "Nechť je přistavena tvá bárka pro [N.], ve které převážíš Čisté, tak aby mohl dostat úlitbu ve východní čtvrtině nesmrtelných hvězd, aby se v ní mohl [N.] vézt, s obinadlem ze zelené látky, utkané jako Hórovo Oko, aby jím byl obvázán prst Osirida, který byl zraněn."

[N.] přichází. Hejna ryb Velkého moře ho chrání.

Dvojité dveře s okny do nebe jsou otevřené; dvojité dveře spodního světa jsou otevřené.

Nyní tě Obě Devatera, [N.], berou s sebou na Pole obětin podle zásluh [N.], pána Uctivosti.

[N.] se ohání žezlem Ba, [N.] nařizuje žezlem Iaat; [N.] řídí Reovy sluhy.

Země byla občerstvena, Geb byl očištěn, Obě Devatera byla (…).

[N.] je ba, které se pohybuje mezi vámi, bohové.

Nádrž Pat byla otevřena, nádrž Pat byla napuštěna. Rákosové pole bylo zaplaveno, Pole obětin bylo zavodněno.

Přicházejí k těmto čtyřem dlouhovlasým mladíkům, kteří stojí na východní straně oblohy a kteří připravují Oba rákosové vory pro Rea, aby na nich mohl vystoupit k Obzoru. Připravují Oba rákosové vory pro [N.], aby na nich [N.] mohl vystoupit k Obzoru, k Reovi.

Ó ty Ranní hvězdo, Hóre Nebeské plavby, božský sokole, ty Velký Zelený, Dítě Ráje, zdravím tě ve tvých čtyřech tvářích, které jsou spokojené, když vidí Ty z Kenset, kteří zapuzují bouřku od těch, kteří jsou spokojení. Dej své dva prsty [N.], tak jako jsi je dal Krásné - dceři Velkého Boha, když bylo nebe odděleno od Země a když bohové vzestoupili na nebe, zatímco ty jsi byl na přídi své bárky dlouhé 770 loktů, jíž pro tebe zhotovili bohové z Buto, jíž bohové východu pro tebe utvořili.

(…)

[N.] si otevřel cestu jako ptactvo.

[N.] pozdravil Pána Kas.

[N.] dorazil na velký ostrov uprostřed Pole obětin, na nějž podle vůle bohů slétávají vlaštovky. Ty vlaštovky jsou nesmrtelné hvězdy. Dávají [N.] strom života, z něhož žijí, aby z něj žil i [N.].

Ranní hvězdo, učiň, aby se [N.] vezl s tebou do tohoto skvělého pole, jež sis s pomocí bohů podmanila, kde jíš večer a za rozbřesku, a které je plné jídla.

Řekni:

Nebe mluví, země se chvěje. Geb se třese, oba okrsky tohoto boha křičí. Půda je rozkopána, obětiny jsou dány [N.], žijícímu, trvajícímu, když on stoupá do nebe, když se vznáší nad hrobkou, míří za Životem a Radostí; také když překonává pěnící moře, ničíc Šuovy zdi.

Stoupá do nebe. Špičky jeho křídel jsou jako ty Velkého ptáka. Jeho vnitřnosti byly umyty Anupem. Hórovy obřady byly odslouženy v Abydu, dokonce i nabalzamování Osirida.

Stoupá do nebe mezi nesmrtelné Hvězdy. Jeho sestrou je Sothis-Sirius, jeho družkou je Ranní hvězda. Tyto dvě ho berou za ruku až na Pole Obětin.

On usedá na tento pevný trůn, jehož hlavice jsou Lvi, jejichž chodidly jsou kopyta buvola.

Je pozdvižen na jeho vyvýšený trůn nacházející se mezi těmito dvěma velkými bohyněmi, maje žezlo Ba ve své ruce.

Když pozvedá ruku k blaženým mrtvým, bozi k němu přicházejí klaníce se, zatímco ty dvě velké bohyně ho sledují z obou stran.

Nacházejí ho mezi Oběma Devatery udělujícího rozsudky. Říkají mu: "Princi všech princů". Přijali [N.] mezi bohy.

Řekni: "Vzbuď se Hóre! Postav se Setovi! Vstaň jako Osiris, jako duch - syn Geba, jeho prvorozený! A postav se jako Anubis v Minově svatyni, před kterým se třese Devatero. Tři části roku budou pro tebe slaveny. Očišťuješ se ve dnech Měsíčního novu, vycházíš prvního v měsíci.

Velká Minet pro tebe naříká, tak jako pro Toho, který stojí bez únavy, jenž přebývá v Abydu.

Země slyšela to, co řekli bohové, co řekl Re, když vzkřísil [N.], tak aby obdržel svoji duchovní podstatu, jako jeden z čela bohů, jako Horus, syn Osirida, když mu dává jeho duchovní podstatu mezi dohlížiteli z Búto, když ho jmenuje bohem mezi strážci z Hierakonpolis."

Země říká: "Dvojité dveře Akerovy jsou pro tebe otevřeny, dvojité dveře Gebovy jsou pro tebe otevřeny. Vycházíš s hlasem Anubise, když tě vzkřísil, jako Thovt, abys mohl soudit bohy, abys mohl určit hranici smyček mezi dvěma žezly, v nichž je vznešenost tvého ducha, vedená Anubisem.

Když ty jdeš, Horus jde; když ty mluvíš, mluví Set.

Blížíš se k jezeru, přicházíš do kraje Thinite. Procházíš Abydem.

Brána do nebe je pro tebe otevřena, vedouce ke Slunečnímu obzoru.

Srdce bohů se radují, když přicházíš.

Odvádějí tě do Ráje ve tvé duchovní podobě; jsi mocnou duší mezi nimi.

Stoupáš na nebe jako Horus, nad celou oblohou nebes, se slávou vyvěrající z Reových úst, jako Horus mezi anděly, než dosedneš na svůj pevný trůn.

(…)

Toto je řeč:

[N.] je božská bytost, syn boží, boží posel.

[N.] přichází, [N.] se očišťuje v Rákosovém poli.

[N.] sestupuje dolů na Pole Kenset.

Hórovi andělé očišťují [N.]:

Koupají [N.]. Osušují [N.].

Předčítají [N.] kapitolu O pravé cestě, předčítají [N.] kapitolu O těch, kteří dosáhli Života a štěstí. [N.] stoupá do nebe pro Život a štěstí. [N.] sestupuje pro Život a štěstí do Reovy bárky. [N.] pro něj velí bohům, kteří ho převážejí.

Každý bůh se bude radovat z příchodu [N.], tak jako radují z příchodu Rea, když vychází na východní straně nebe, v míru, v míru


komentář: "[N.]" představuje místo pro vepsání jména osoby, které je říkání určeno.
09.04.2012 13:46:30
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one