Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z textů rakví - Zádušní liturgie

Liturgie pro osvícení a přivedení k životu a stanutí na zemi
Pravdivá jsou slova Předků. Kdo je slyší, povstává na svém místě. Probouzí se a spatřuje Slunce. Dávají radost jeho srdci v Podsvětí. Když budeš číst tato slova, vrátíš se, pokud jsi v Podsvětí, zpátky na Zemi ve své obvyklé podobě. Spatříš Slunce se svým božským doprovodem vyjít na Nebi a Měsíc uvidíš v jeho záři...
Buď pozdraven, můj otče Osirisi!

Hleď, já přicházím, jsem Horus!

Otevřu tvá ústa spolu s Ptahem.

Osvítím tě spolu s Thovtem.

Dám ti tvé srdce doprostřed tvého těla,

a vzpomeneš si na to, co jsi zapomenul.
 

Učiním, aby ses proměnil spolu s Ptáky,

a abys překročil Moře a Řeku překonal

ve společnosti ptáka Bennu

a stanul v bárce Rea.
 

Jak jsi krásný, když vycházíš v Zemi světla!

Znovu ožíváme nanovo,

poté co jsme vstoupili do Pravodstva,

a ono nás omladilo jako toho, kdo je poprvé mladý.

Starý člověk odchází, mladý přistupuje.
 

Tvá duše odchází do Nebe s duší Rea,

tvůj stín kráčí na Zemi.

Ať je jeho stín upevněn v Duátu,

a je jeho duše v Nebi.
 

Ozáři mou duši a můj stín,

ať je Re vidí tím, co přináší,

a nařídí, ať chodí a přichází

a dá sílu do nohou.
 

Osirisi N, otevřeť pro tebe Země svá ústa,

rozevře pro tě Geb své čelisti před tebou,

abys pojedl svůj chléb a svou přijal Záplavu.

Vydej se nyní k Velkému schodišti,

přijď do Velkého města,

aby ses tam stal Usírem!
 

Připevněny jsou ti hlavy Pestrobarevných hadů v Anu.

Popadni své Nebe!

Přivlastni si Zemi!

Kdo ti bude moci odejmouti Nebe

jakožto bohu, omlazenému a tím dokonalému?

Ospravedlněn budeš v den soudu před svými nepřáteli!
 

Zadrž své chvění, když pozdvihuješ své pero k Obzoru,

k místu, kde je ten, který tě zná.

Napojíš se mlékem tvé matky Sopdety,

tvé kojné, která je v Zemi světla.

Isis se nad tebou rozprostírá a prosvětluje tě,

připravuje pro tebe krásné cesty Ospravedlněných.
 

Přijal jsem Záplavu a vydávám se k Velkému schodišti,

aniž by mi Aker bránil,

aniž by mě Šu a Ruti odrazovali.

Smrt mě opustila,

žiji a konám v očích Re-Atuma,

chodím a přecházím mezi nimi oběma.

Ó Isis a Nefthis, nechal jsem vaše hlavy vystoupat k vám a vaše krky jsem opět připevnil!
 

Zorána je Země, poté co na ni oba druzi bojovali,

poté co svatý okrsek v Anu rozbrázdili svýma nohama.

Přichází Džehuti, vybavený vznešeností,

poté co jej Atum vyznamenal potřebnou mocí,

a obě Devatera jsou před ním uspokojena,

ukončen je boj, skončena je hádka,

uhašen je vycházející plamen.
 

Buďte pozdraveni, božští soudcové!

Ospravedlněn nechť je Osiris vámi v tento den,

jako byl Hór ospravedlněn před svými nepřáteli

v onen slavný den jeho Východu.
 

Buď pozdraven, Thovte, ty který upokojuješ bohy

a každý soudní tribunál, který je s tebou!

Rozkaž, ať vyjdou naproti tomuto Usirovi N,

ať vyslyší všechna jeho dobrá slova v tento den.
 

Jsi přeci ono pero, které září v Zemi bohů,

které přinesl Osiris Hórovi,

aby si jej upevnil na své hlavě jako znamení svého ospravedlnění

proti svým nepřátelům a nepřítelkyním.

Ty jsi ona hvězda, kterou porodila Amentet,

která nezapadá a neumírá.
 

Ať ani tento N nezapadá ani neumírá!

Ať před tohoto Usira N nepředstupuje žádné zlo!;

tak praví Atum.

24.03.2017 10:42:14
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one