Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Báje o Fénixovi

Báje o Fénixovi - obrázek

Báje o Fénixovi - obrázek

Zpráva o příletu ptáka Fénixe do Egypta, zachovaná v starověkých římských Análech. Tacitus: Letopisy VI, 28.

R.34 n.l.    Za konsulátu Paula Fabia a Lucia Vitellia přilétl po uplynutí mnoha věků do Egypta pták fénix a zavdal domorodým i řeckým učencům podnět k hojným rozpravám o tom divu. Dovolím si uvést, v čem se shodují, i věci sporné, četnější sice, ale hodné poznání. Ten tvor je zasvěcen slunci, a umělci, kteří zobrazili jeho podobu, jsou zajedno v tom, že se vzhledem i pestrým zbarvením peří liší od ostatních ptáků. O počtu let se údaje rozcházejí. Nejvíce se uznává doba 500 let; někteří tvrdí, že mezi tím uplyne 1461 let a že dřívější ptáci, poprvé za vlády Sesósidovy, dále Amasidovy, pak za Ptolemaia, třetího krále z rodu makedonského, přiletěli do města zvaného Héliopolis v četném průvodu ostatních ptáků, obdivujících se jejich nezvyklé kráse. Avšak dávnověk je ovšem temný; mezi Ptolemaiem a Tiberiem uplnynulo méně než 250 let. Proto někteří myslili, že tento fénix byl nepravý, že nepocházel z Arábie a že nevykonal nic z toho, co tvrdilo staré podání. Po dovršení počtu let totiž, když se blíží jeho smrt, staví prý si hnízdo ve svém rodném kraji a vylévá do něho plodivou sílu, z níž se vylíhne mládě. A sotva doroste, je prý jeho první starostí pohřbít otce, a to nikoli bez rozmyslu, nýbrž vzlétne nejdříve s nákladem myrhy a pokusí se o dlouhou cestu; jakmile zmůže břímě i daleký let, vezme prý na sebe otcovu mrtvolu, odnese ji na oltář Slunce a tam ji spálí. To je nejisté a bájemi zveličené; nepochybuje se však o tom, že tento pták bývá časem vídán v Egyptě.

 


komentář: Krásná a pravdivá báje. Zajímavé je datum této zprávy: 34. rok po narození Krista. Jen bych dodal, že výskytem tohoto ptáka je celý Přední východ. No a opravdu výjimečně zalétne i do Evropy.. ale to je jiný příběh..

 

03.02.2012 14:39:30
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one