Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Geb, Nůt, Šu a Reova Bárka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 komentář: Tento obrázek není jen ilustrací k nějakému textu nebo dekorativní malbou. Je samostatným celistvým výkladem o egyptské představě světa  Vesmíru jako celku, tedy včetně sfér nebes i světa mimo poznatelný Vesmír. Přestože neobsahuje žádné souvislé věty, všechny informace jsou zachyceny v obrazech. Takovýto způsob uchovávání a předávání duchovního vědění je typický pro nejstarší doby, kdy ještě nebylo potřeba k užívání písmo, ani nemusela existovat řeč. Tak vypadaly nejpůvodnější formy učení a předávání informací, až později k obrazům přibyly hieroglyfické dodatky a popisky, následně se vyvinuvší v samostatné texty. Původní způsob výuky též nepotřeboval slov - žák byl jednoduše uveden do chrámu a předveden před namalovaný výjev, kde se uchýlil k meditaci, a rozjímáním nad smyslem malby a jednotlivých hieroglyfů docházel k jejímu pochopení.

Každý z jednotlivých obrázků je symbol s daným určitým významem. V celém výjevu je zakódováno mnoho informací.

Dole leží Geb, bůh Země. Nad ním klečí Šu, bůh vzduchu, a rukama podpírá Nůt, Paní Nebe pokrytou hvězdami. Ležící Geb žehná vzcházejícímu Osiridovi, který se drží sítě Denní bárky řízené Reem. Po těle Nůt se plaví Bárka a přechází z denní do noční podoby, tak jak vychází a zapadá.

 

16.02.2012 11:20:33
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one