Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z egyptské knihy mrtvých 2

Z egyptské knihy mrtvých 2 - obrázek

Z egyptské knihy mrtvých 2 - obrázek

Břetislav Vachala, Staroegyptská kniha mrtvých. Říkadlo 64.

Znám (tě, vodní) hlubino, podle jména,

jež propůjčuješ blaženým:

milionům a statisícům

s jejich tisícem dvěma sty okamžitými požadavky!

Ověřeno je to, co přináší Orion:

je toho sečteno dvanáct loktů, které dává jeden druhému.

Avšak jedna šestina náleží Přednímu z podsvětí

v době, kdy je vzbouřenec poražen,

 a všichni se vracejí a radují se z vítězství.

To si přeje ten, který je u brány podsvětí

a má před sebou sedm kroků.

Povstal jsem dnes jako Pán života

díky krásným spravedlivým skutkům.

A krev chladí čerstvé rány při pohřbu.

Oddělil jsem oba soky, tak jak jsem je (předtím) spojil.

Ó Vy tajemných vzezření, neodvracejte se ode mne!

(Hadi plazící se) po jejich tělech, přišel jsem s poselstvím

Pána pánů, abych pozdravil Usira:

nedopusťte, aby oko ronilo slzy!

Já jsem prošel domem Toho, jenž je na svém vrchu!

                 

Přišel jsem z Letopole do Héliopole,

abych uvědomil fénixe o (stavu) podsvětí.

Ó tajemná říše mrtvých mající společníka,

jenž vytváří moji podobu jako Cheprer,

nech mě vystoupit, abych spatřil slunce

a potěšil se v přítomnosti Velkého boha:

Šov je ten, jenž náleží Věčnosti!

Kéž se v míru přiblížím,

vystoupím na železné nebe

a uctím sluneční zář pohledem svého oka!

Kéž odletím a spatřím obětiny jídel pro blažené

každý den v přítomnosti Rea, jenž udržuje při životě všechen lid

a kráčí na chvostu těch, kteří jsou na zemi!

 


 

komentář: Zmrtvýchvstání a získání věčného života - typicky egyptské téma.

13.01.2012 22:12:36
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one