Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z egyptské knihy mrtvých 3

Z egyptské knihy mrtvých 3 - obrázek

Z egyptské knihy mrtvých 3 - obrázek

Aniho papyrus, přel. J. Kozák. §601, §665,666, §669.

 

Uctívání Bezbřehé záře, když stoupá na východní obzor nebe.

 Buď pochválen, kdož přicházíš jako Stvořitel. Ty jsi Stvořitel, který vytvořil bohy. Vystupuješ na oblohu a záříš, osvětlujíc svou matku, korunovanou na vládkyni bohyň. I tvá matka Nut tě uctívá oběma rukama, když se v míru ujímáš hory Manu, a Spravedlnost tě objímá v obou dobách.

Kéž by Bezbřehá záře dal takovou sílu a moc pravdomluvné živoucí duši, aby po vyjití spatřila Hóra obou obzorů.

 * * *

Budiž pozdraven, ty, sluneční Disku, Pane paprsků, který vycházíš každého dne na obzoru a záříš na tvář Osirise Aniho, pravdomluvného, který ti žehná za rozbřesku a uspává tě za soumraku.

Kéž by duše Osirise Aniho, pravdomluvného, vstoupila s tebou do nebe, aby mohla putovat v Denní bárce, přistát v Noční bárce a mohla putovat mezi hvězdami po nebi.

Buď pozdraven, Hóre obou obzorů, Stvořiteli, který jsi stvořil sám sebe, když stoupáš na obzor a ozařuješ Obě země svými paprsky, ty překrásný.

Všichni bozi se radují, když tě vidí coby krále nebe. Na tvé hlavě spočívá Paní bytí a na tvém čele jsou obě kobry Jihu a Severu. Ta si udělala místo před tebou a Džehuti je na přídi tvé bárky, aby zničil všechny tvé nepřátele.

Ti, kdož přebývají v Duátu, ti přicházejí vzdát poctu a spatřit tvou nádhernou podobu.

Přicházím k tobě, abych byl s tebou a každého dne hleděl na tvůj disk. Kéž bych nebyl uvězněn a nebyl odehnán, aby mé údy pookřály pohledem na tvé krásy, stejně jako je tomu u všech vyvolených, neboť jsem jedním z těch, kdož tě uctívali na zemi.

Kéž bych došel až do Země věčnosti, abych zůstal v zemi věčného bytí, jak je tvým záměrem, můj pane.

 * * *

Buď pozdraven, když stoupáš zářící jako zlato, a zaléváš světlem Obě země stejně jako v den svého zrození, když jsi byl zrozen svou matkou na její dlani, a vydáváš světlo při běhu Slunečního disku.

Z pravodstva září veliké Světlo, posilující generace lidí záplavami Nilu. Ve všech zemích, ve všech městech i ve všech chrámech působíš radost a jsi nádherný svou dobrotou a posiluješ svého Dvojníka nebeskou potravou.

Vítězná moci, Sílo sil, hájící své sídlo proti zlému, překrásná nádherou v Noční bárce, která jsi nezměrně mocná v Denní bárce, kéž bys přivítala Osirise Aniho, pravdomluvného, který přichází jakožto vítěz do Vlasti bohů.

Kéž bys dovolil, aby zůstal ve Vlasti bohů ušetřen zla a zbavil jej jeho chyb. Kéž bys dovolil, aby mohl být mezi Ctihodnými a Zářivými a připojit se k duším ve Svaté zemi, a vedl jej k Sítinovému poli, jak určí příznivý a šťastný rozsudek.

 


 

komentář: Krásná modlitba k Reovi-Atonovi. Hor obou obzorů je Dokonalý v obou světech. Bárka je dopravní prostředek, jímž se mysl přepravuje éterem. Duát je místo hvězd.

14.01.2012 13:27:00
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one