Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z egyptské knihy mrtvých 4

Z egyptské knihy mrtvých 4 - obrázek

Z egyptské knihy mrtvých 4 - obrázek

Různá říkadla z knih mrtvých a textů rakví.

Otevření nebes-Amenti a vstup do Světla k Reovi

 Otevři mi, Hermopolský,

a zase za mnou zavři, znamenitý Thovte!

Veď mne, Horovo oko, ty požehnané Hórovo oko,

záři a nádhero na čele Rea, otce bohů!

Toto je Usir z nebeského Amenti,

on zná toto zaříkávadlo a nezabloudí.

Nezabloudím, neboť jsem vládce, Sutech, patřící mezi bohy.

Nebudu však vystupovat proti tobě, Hore,

vždyť i on patří mezi bohy!

 * * *

 Jsem Fénix-Bennu, velký bůh, osvětlující Obě země svou láskou, plující nebem v hvězdách.

Ó, Ptah-Sakáro, Pane tajemství, velký bože, Pane Tunelu, jsoucí v srdci země i posvátné krajiny!

Přicházím k tobě, ó, spravedlivý pane krásného jména, protože trváš v Obou zemích, plavíš se nebem a osvětluješ oba břehy Duátu, přinášeje obětiny bohům.

 * * *

Bárka je způsobilá k tomu, aby mě převezla

a aby mě dopravila k rybníku,

a já mohl být obdařen nádobou mléka,

koláčem a džbánem piva,

chlebem a kusem masa

z chrámu Anupa.

 

Vše mi náleží a vše mi je předáno.

Vstoupil jsem jako Sokol

a vyšel jako Fénix.

Jitřenko, urči mi cestu,

abych v míru vešel do Krásného Amenti západního!

Patřím přece do Usirovy zahrady

a mám zajištěnou cestu,

takže budu moci vejít a uctít Usira, Pána života.

 * * *

"Chop se své hole, své suknice a sandálů a předstup před soud, aby ses mohl obhajovat proti svým nepřátelům, mužům a ženám, proti těm, kteří by ti chtěli uškodit v Duátu, aby nad tebou mohl být tohoto šťastného dne vynesen Osiridův Soud!"

 * * *

Jsi krásný, Usire!

Vyšel jsi v záři, jsi mocný a zářící,

máš trvalou podobu a tvář Anupa.

Re nad tebou jásá a je nakloněn tvojí kráse.

Usadil jsi se ve svém čistém příbytku,

který ti připravil Geb.

S láskou se ujímáš oživeného v Amenti západním,

když se denně plavíš po nebi.

Umožníš mu přijít k jeho matce Nutě,

aby jako žijící klidně dospěl do západního Amenti

v Reově bárce, a to kdykoli,

společně s Reem, který tě miluje.

 


 

komentář: Oko na čele boha je životodárná síla bohyně Hathor. Jeho opatrovatelem je Thovt a dědicem Hor.

14.01.2012 21:56:57
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one