Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Z egyptské knihy mrtvých 5

Z egyptské knihy mrtvých 5 - obrázek

Z egyptské knihy mrtvých 5 - obrázek

Říkadla 122, 181, 188.

122.

Říkadlo o tom, jak pokračovat po vyjití.

"Otevřete mi!

Jsem jedním z vás

a má Bárka je způsobilá k tomu, aby mě převezla

a aby mě dopravila k vodnímu jezeru,

a já mohl být obdarován nádobou mléka,

koláčem, džbánem piva,

chlebem a porcí masa

z Anupova chrámu.

 

Darujte mi, vás prosím, všechny tyto věci

a dovolte mi, abych mohl vstoupit jako Sokol

a vyjít jako Fénix-Bennu.

Ať Jitřenka mě na mé cestě vede,

abych v míru došel do Amenti Západu

a Osiridovo jezero se stalo i mým.

 

Vše mi patří a vše je mi dáno.

Vstupuji jako Sokol

a vycházím jako Fénix-Bennu.

Jitřenko, ukaž mi cestu,

abych v míru vešel do krásného Amenti Západu!

Náležím přeci k Osiridově jezeru

a mám uvolněnu cestu,

takže mohu jít a uctít Osirida, Pána života."

 

181.

"…Jak jsi krásný, Usire!

Vyšel jsi v záři, jsi mocný a osvícený duch,

máš pevnou podobu a tvář Anupa.

Re se z tebe raduje a těší se z tvé dokonalosti.

Usaď se ve svém čistém příbytku,

který ti připravil Geb.

S láskou se ujmi oživeného v Amenti Západu,

až se každý den budeš plavit po nebi.

Přivedeš ho k jeho matce Nůt,

aby živý dorazil do Amenti Západu

v Reově bárce, a to kdykoli,

společně s Reem, který tě miluje..."

188

Modlitba pro přivolání duše, vystavění posmrtného domu a vstoupení do světla ve své lidské podobě.

Anup říká: "Vítej v míru!

Byl jsi vzkříšen, vstup tedy do svatého Božího oka.

Byl jsi vzkříšen, ty i tvá duše i tvůj stín, takže je tam také uvidíš."

 

"Kéž tam uvidím svou duši,

na náležitě přiděleném místě,

s mou podobou a vlastnostmi,

s mými schopnostmi a pravou podobou,

duši zaopatřenou a božskou!

Ať září jako Re,

ať svítí jako Hathor!

Nech mou duši a stín vejít

na místo náležící vzkříšenému!

Ať spatřím oživeného stojícího nebo sedícího

a mohu vstoupit do jeho příbytku.

Já jsem vskutku jedním z ctitelů Usira,

kteří přicházejí ve dne, odcházejí v noci

a slaví svátek svátečních obětin!"

28.02.2012 13:39:17
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one