Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Křesťanství

Křesťanství, Biblické texty, Judaismus, Gnóze, Apokryfní texty
J147LZJ4.jpg
Toto dílo bylo sepsáno v měsíci červenci po odchodu blaženého Františka v roce 1227 od vtělení Pána, našeho Spasitele Ježíše Krista.
(Podle Bible Kralické přepracoval Ladislav Zelinka)
song-of-solomon-03.jpg
plate_66_web.jpg
"Dobrý konec", nebo: "Hvězda Boží".
200px-Saint_Irenaeus.jpg
Z Pěti knih otce Ireneje proti kacířům, 2. století. Výňatky.

Literatura: Svatého Otce Irenea biskupa a mučeníka Patero kněh proti kacířstvím. Jan. Nep. František Desolda. V Praze: Dědictví sv. Prokopa, 1876. Irenaeus of Lyons. Robert M. Grant. London: Routledge, 1997.

vat.jpg
Vaticinii neboli Proroctví opata Jáchyma a biskupa Anselma Marsikánského. Benátky, 1589. Budoucích papežů znamení a svědectví z nejstarobylejších rukopisů věšteckých.
hip.jpg
Hippolytus. Vymítání všeho kacířstva. Bibliotheca Gnostica. 1997. Přeložil J. Kozák.
2933001677_b5e21f7f3a_z.jpg
Novozákonní apokryfy III. Proroctví a apokalypsy, Autor: Dus Jan A. (ed.).

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one