Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Elchasaité a rané křesťanství

th.jpg
Kolik zajímavého asi obsahuje historie raného křesťanství, v prvních staletí po Kristu, kdy ještě církev nebyla ustálená jako v pozdějších dobách!
Jedním z malých střípků vypovídajícím o oné zvláštní době, je svědectví o malé sektě nazývané Elchasaité, podle proroka a knihy podle něj nazvané Elchasai. Nevíme o nich naprosto nic, kromě několika málo stručných zmínek zachovaných v textech katolických církevních autorů, kteří navíc přejali informace o nich z druhé nebo i z třetí ruky a tedy často pozměněné - jinak je vzpomínka na ně zcela vymazána z lidské paměti.
Dozvídáme se, že křtili vodou a vyznávali ezoterické učení o Kristu, jehož nazývali "králem". Měli jednu knihu, která prý "spadla z nebe". Elchasai byl prorok, kterého uznávali. Jeho jméno může znamenat "skrytá moc", "skrytý bůh", nebo snad "laskavý (milující) bůh".
Tento Elchasai učil, že "Kristus je mocný král", a že je něco jako "neviditelný obraz člověka", a udával jeho výšku a šířku na dvacet čtyři krát šest měr. Spolu s ním existuje stejně velký duch v ženské podobě, který stojí mezi dvěma stejně vysokými horami. Také prý učil, že Kristus je stvořený člověk, že se už mnohokrát narodil, a že se opakovaně zjevuje, přičemž obléká a svléká Adamovo tělo podle libosti jako šaty.
Sekta se údajně také zabývala matematikou, astrologií a magií. Elchasai je prý učil uctívat "nebe, vodu, svaté duchy, anděly modlitby, olej, sůl a zemi". Kázal odpuštění všech hříchů a byl proti asketismu a zdrženlivosti. Nabádal k očišťování a omývání vodou. Říkal, že je důležitější, co člověk vyznává v srdci než ústy. Zakazoval jíst maso a provádět oběti. Říkal, aby dávali přednost vodě před ohněm. Zanechal prý po sobě dvě sestry - Marthu a Marthanu, který byly společenstvím uctívány jako bohyně. Elchasaité žili u Mrtvého moře.
Církevní autority je označují za kacíře a podvodníky. Kdo ví ale, jak to skutečně bylo....
27.06.2014 16:29:53
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one