Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

O dni soudu a vzkříšení

god01.jpg
Zlomek, Codex Vaticanus Lat. (Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I.)
Tak těch osm dnů velikonočních svátků, o nichž Kristus, Boží Syn, vstal z mrtvých, znamená osm dnů posledních velikonoc, kdy bude celé Adamovo pokolení souzeno, jak se oznamuje v evangeliu Hebrejců. Moudří lidé se domnívají, že den soudu připadne na období velikonoc, protože v ten den vstal z mrtvých Kristus, takže v ten den rovněž vstanou svatí. V den velikonoc začal také Bůh tvořit tvorstvo na počátku světa a po šest dní v týdnu je utvářel, až do sedmého dne, v němž si odpočinul. Podobně se domníváme, že svět zanikne během sedmi dnů soudu a osmého dne budou povoláni spravedliví, aby byli po pravici Boha Otce. Rovněž po sedm dnů před dnem soudu budou velká znamení: toto jsou znamení prvního dne, to jest veliká hromobití a další..
19.07.2014 12:57:57
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one