Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Pistis Sofie - Úvod

Pistis Sofie - Úvod - obrázek

Pistis Sofie - Úvod - obrázek

Ladislav Zelinka

Úvod

Pistis Sofie - skutečné Ježíšovo učení? Koptský rukopis je jediným dochovaným exemplářem neobyčejného díla, které konkuruje biblickým výkladům odkazu Ježíše a jeho učení. Tzv. Askewův kodex z prostředí egyptských křesťanů-koptů, původem však zřejmě řecký, je znám veřejně již od 19. století. Přes, nebo kvůli jeho důležitému a kontroverznímu obsahu je poměrně málo znám.

V textu je zachycena rozprava Ježíše s jeho dvanácti učedníky poté, co vstal z mrtvých, vstoupil do nebe a navrátil se k nim. Na rozdíl od Bible je zde uvedeno, že Ježíš pobýval s učedníky a vyučoval je ještě následujících 11 let. Text má formu rozhovoru, v němž Ježíš hovoří o řádech vesmíru, jeho sférách a mnohých jeho tajemstvích, o různých bytostech, andělech až po nejvyššího Otce. Používá přitom mnoho tajuplných názvů, jmen a obratů. Ráz mluvy je velice mystický a nezasvěcenému značně nesrozumitelný.

Příběh zde uvedený je odlišný od vyprávění evangelií. Ježíš zde podle všeho není ukřižován ani zabit, nýbrž na něj jednoho dne sestoupí světlo a oděje ho do světelného oděvu a vynese na nebesa. Ježíš projde všemi dvanácti vrstvami nebes, všechny je osvobodí a svrhne tyrany a vládce světa na zem.

Když se vrátí Ježíš na zem ke svým učedníkům, vypráví jim, co se stalo a vysvětluje do podrobností význam všech událostí. Učedníci včetně Marie Magdalény a jeho matky Marie se ho vyptávají a Ježíš jim odpovídá.

Ježíš je rozpoznán jako První Tajemství - Prvotní slovo, které pochází od Otce a přišlo na svět osvobodit ho a spasit jeho světlo a dovést určitý počet duší k dokonalosti, aby dosáhly Království světla. Svým příchodem převrátil dosavadní řád světa a umožnil v temnotě uvězněné Pistis Sofii navrátit se do své nejvyšší sféry.

Součástí vypravování je i kompletní příběh o údělu Pistis Sofie - andělské bytosti světla, o jejím původu v třináctém Tajemství, jejím oklamání lví silou od Svéhlavce, jejím pádu, uvěznění a držení temnotou a jejím volání o pomoc. Díky Ježíšově příchodu byla vyslyšena a opět osvobozena a uvedena na své dědičné místo.

S učedníky dále rozmlouvá o nebeském království, o Světle, o duších, o spasení a o završení světa. Jedná se o nesmírně komplikovaný duchovní systém, který na první přečtení není snadné pochopit. Navíc se nepodobá jiným duchovním směrům. Nejblíže mu snad jsou hermetismus a gnosticismus. Zasvěcené výklady vesmírných a nebeských skutečností jakoby ani nepocházely z tohoto světa a nebyly určeny obyčejným smrtelníkům. Kdo je autorem těchto myšlenek? Je to skutečné Ježíšovo učení?

07.03.2012 11:59:46
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one