Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Příběh lidstva podle "Blue" - Adam, Eva a Lilith

Příběh lidstva podle "Blue" - Adam, Eva a Lilith - obrázek

Příběh lidstva podle "Blue" - Adam, Eva a Lilith - obrázek

http://www.goldenmean.info/enki/index.html

Podle "Blue" bylo původní lidstvo andělského typu, dokonalé, s 24-vláknovou DNA, na samém vrcholu žebříčku vývoje. Bylo vytvořeno ke dvěma účelům - pro nápravu padlých bytostí a uzdravení Vesmíru, a pro vytvoření bytosti obyvatelné pro Vše-co-je. Vesmír byl v době uvedení lidské rasy typu Lilith ovládán převážně bytostmi dračího typu, které se oddělily od Všeho-co-je a ztratily napojení na něj. Lidstvo Lilith obsahovalo 24 oproti 22 vláknům dračí rasy a sloužilo jako návnada. Dračí rasa si stvořila bytosti typu Adam, aby skrze ně došlo ke skřížení s lidmi Lilith, a oni se mohli zmocnit chybějící informace. Lilith Adama přijala a plodili potomky. Časem Lilith zjistila, že byla podvedena, a druhy vzniklé křížením s dračí krví se navíc začaly chovat nadřazeně a panovačně. Lilith se vzbouřila, odehnala od sebe Adama a přestala s ním plodit potomky. Než odešla, zbavila Adama plodivé síly. Pak andělská civilizace odešla do jiného vesmíru. Dračí stvořitelé však upravili Adamické bytosti a stvořili civilizaci Eva jako náhradu za Lilith. Eva však měla kvůli mutacím již jen 11 vláken DNA. Potomci Lilith a Adam, biblický Abel, se zachovalou 24-vláknovou DNA, byl postupně vyhlazován dalšími potomky: Kain - potomek Adama a Evy (s 11 vlákny DNA) a Seth - potomek Lilith a Evy (12 vláken DNA). Dále bylo při pokusech stvořeno mnoho nestvůr. Původní domov Lilith byla Venuše. Adam obýval planetu Maldek (Mareth). S nastalými boji mezi potomky byly Venuše a Maldek zničeny, později také Mars. Dračí stvořitelé vzali rasu Kain pod ochranu a chránili ji, čímž se stala nejsilnější a převládla. Rasa Adam byla silně patriarchální a její stvořitelé válečníci. Smíšené lidstvo Adam-Kain ztratilo mnoho ze svých původních vlastností, těla měla lidská, duší bylo více dračí povahy. Znakem dračích genů je vědomí výjimečnosti a separace. Mnoho z příběhů dávné historie je zapsáno v knihách, avšak překrouceně, neboť byly psány bytostmi Adam. Mnoho z nich se odehrálo mimo planetu Zemi. Historie lidstva a válek je zapsána v Knize bojů Hospodinových. Lilith se jednou vrátila a poskytla lidstvu rasy Eva poznání a způsob povznesení síly, čímž byl umožněn návrat. Dnešní boje jsou často pokračováním dávných bojů mezi frakcemi dračích lidských bytostí…

13.01.2012 19:45:42
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one