Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Stvoření člověka

Stvoření člověka - obrázek

Stvoření člověka - obrázek

(podle Rukopisů z Nag Hammádí)

Na počátku byla Bohyně. Pak se od ní oddělil první anděl, který vládl nad hmotou a vytvořil si vlastní vesmír s vlastními sférami a do nich dosadil své potomky.  Jeho podoba a jeho vládců byla jako člověk bez pohlaví a se zvířecí hlavou. Prohlásil: "Já jsem jediný Bůh, není nikdo nade mnou" a stal se tak temnotou a tak i jeho říše. V tu chvíli, kdy to pronesl, však Bohyně z nejvyššího nebe seslala paprsek světla, který prošel nebesy až k nejhlubší propasti a vznesl se zpět vzhůru až se navrátil do Světla. Na hladině vody pak se zjevila podoba člověka, který byl dokonalý. Pak opět temnota zahalila hmotu. Jedna z jeho dcer viděla, co se stalo a pochopila, že její otec není skutečný Bůh a že skutečná moc je v nejvyšším nebi ve světle, odkud i ona pochází. Obrátila se od otce a vešla do nebe ke své matce. Také jeden ze synů anděla temnoty viděl, co se stalo, a svou sestru, a co učinila, a odsoudil svého otce a i on se vydal cestou své sestry. Stal se Pánem zástupů a spravedlivým Bohem ve světle své matky Moudrosti. Život měl po pravici a vytvořil si pro sebe vůz Merkava neboli Cherubim, který měl čtyři tváře a byl provázen zástupy andělů.

Jeho otec, vládce světa, pán temnoty, byl překvapen a snažil se zakrýt svou chybu a měl strach z toho, že bude prozrazen a potrestán za své činy. Usmyslil se zmocnit se podoby toho člověka, který se ukazoval na vodní hladině, ale jeho moc k tomu nedostačovala. Ta podoba, to byl Adam Kadmon, neboli Adam světla, který byl od počátku jako podoba věčného Boha. Také přičiněním Božské Moudrosti vznikla Láska a začala přitahovat vše k sobě a do světla, protože zapalovala srdce ohněm a všichni bohové a andělé si ji zamilovávali.

Vládci světa, když viděli Adama, řekli si sami sobě: "Pokud nechceme, aby on zničil naše dílo, pojďme a stvořme člověka za země podle obrazu našeho těla a podle jeho podoby, aby nám sloužil. Když ten nebeský člověk spatří svou podobu, zamiluje se do ní a už nebude ničit naše dílo a ty, kteří se zrodí ze světla, učiníme svými sluhy. Tímto se Adama zmocníme." A utvořili člověka podle své podoby a obrazu Božího, který se ukazoval na vodní hladině. Učinili ho však nevědomým a nazvali "zvířetem". Když spal, vyjmuli z něj jeho ženu a Adam byl zbaven své duše. Eva však s Adamem rozmlouvala a učila ho božské věci. Když to vládci spatřili, chytili Evu, ale zmocnili se jen jejího stínu. Ten utvořili ke své podobě, aby žila v nevědomosti po boku Adama. Duchovní Eva vystoupila na nebesa a vrátila se v podobě hada. Ten přišel k Adamovi a učil ho a vedl k poznání. Adam s pozemskou Evou poznali své špatnosti a svou zaostalost a styděli se za své počínání.

Když Pán světa viděl, že Adam s Evou poznali pravdu, uvedl na ně velká utrpení a proklel hada i ženu. Tím se však sám proklel. Člověk od té doby byl nucen snášet utrpení, aby byl odveden od hledání ducha Pravdy, a tak byl udržován v nevědomosti. Čas od času však některé z dětí objeví pravdu o svém původu a odmítne sloužit falešnému stvořiteli, v každém totiž dlí Duch pravdy. Kdo to pozná, je nesmrtelným mezi mrtvými.

Zoé, jedna dcera Adama a Evy, neposkvrněná panna, poznala jednoho dne, že její skutečná matka je Sofia-Moudrost. Tehdy unikla mocnostem, odhalila se jí opona oddělující světy a ona přešla do nebe. Když se ptala Matky, jak dlouho ještě potrvá vláda Pánů temnoty, pravila jí: "Až pravý člověk v jejich výtvorech zjeví Ducha pravdy seslaného od Otce. Ten je pak o všem poučí a pomaže je olejem věčného života. Tehdy se zbaví slepoty ve svých myslích, pošlapou smrt, pocházející od mocností. Tehdy všechny děti světla poznají pravdu a svůj kořen a Otce veškerenstva a budou jako Jeden."


komentář: Podle gnostických křesťanů je Bohem tohoto světa falešný bůh, který se snaží zamezit prozrazení své identity a všelijak bojuje s člověkem a udržuje ho v omezenosti, zatímco pravý Bůh je vlastně Bohyně a je mimo tento svět a jen čeká, až ji její děti poznají a vrátí se k ní. Která z verzí je pravdivější?

13.01.2012 20:10:32
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one