Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Křesťanství

th.jpg
Kolik zajímavého asi obsahuje historie raného křesťanství, v prvních staletí po Kristu, kdy ještě církev nebyla ustálená jako v pozdějších dobách!
labyrint-sveta.jpg
Jedna z nejkrásnějších českých knih.
Napsal Jan Amos Komenský, v Amsterodamě r. 1663.
Zjevení Petrovo - obrázek

Zjevení Petrovo - obrázek

Z rukopisů z Nag hammádí.

http://gnosis9.net/pdf/Zjeveni_Petrovo.pdf

Z učení Pistis Sofie 2 - obrázek

Z učení Pistis Sofie 2 - obrázek

Ukázka z díla - O porozumění Tajemství.

Ježíš hovoří o Tajemství a těch, kteří ho přijmou, poté co ho Marie upozorní, že učedníci, přestože poslouchají, přestávají rozumět.

(citace z: KOZÁK, J. Pistis Sofie. Praha 2007, Onyx)

Pistis Sofie 1 - obrázek

Pistis Sofie 1 - obrázek

Ukázka z díla - O podstatě Země Světla.

Ježíš odpovídá na otázku Marie ohledně lidí, kteří přijmou tajemství Světla, zda budou nadřazeni Zemi Světla a jestli ona je Pokladnicí Světla.

(citace z: KOZÁK, J. Pistis Sofie. Praha 2007, Onyx)

Pistis Sofie - Úvod - obrázek

Pistis Sofie - Úvod - obrázek

Ladislav Zelinka
Zjevení Ezdrášovo - obrázek

Zjevení Ezdrášovo - obrázek

(Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy, III. díl.)

ŘEČ A ZJEVENÍ SVATÉHO PROROKA EZDRÁŠE MILOVANÉHO BOHEM

Z Knihy Genesis - obrázek

Z Knihy Genesis - obrázek

Podle Bible Kralické. Od stvoření světa po Babylonské rozptýlení.
Kniha Kazatel - obrázek

Kniha Kazatel - obrázek

Z Bible Kralické.
Závěť Adamova - obrázek

Závěť Adamova - obrázek

Překlad ze syrštiny. Proroctví a apokalypsy: Novozákonní apokryfy. Praha, 2007. 

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one