Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Literatura:

1)                   Křesťanství

Dualistické gnóze Západu, Culianu Ioan Petru. Argo, 2008.

Jidášovo evangelium, přel. M. Dospěl. KLP, Praha, 2006.

KOZÁK, J. Pistis Sofia. Praha: Onyx, 2007.

KOZÁK, J. Etiopská  kniha mrtvých. Praha: Eminent, 2004.

KOZÁK, J. Příběh o povstání hada: Gnostický mýtus v několika podobách. Praha: Bibliotheca gnostica, 1996.

Hippolytus. Vymítání všeho kacířstva. Bibliotheca Gnostica. 1997. Přeložil J. Kozák.

Kristus – vítěz nad podsvětím, Ilarion Alfejev. Vydal Pavel Mervart, 2013.

Neznámá evangelia . Novozákonní apokryfy, I. díl. [uspořádal Jan A. Dus]. Praha: Vyšehrad, 2006.

Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy, III. díl. [uspořádal Jan A. Dus]. Praha: Vyšehrad, 2007.

Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy, II. díl. [uspořádal Jan A. Dus]. Praha: Vyšehrad, 2007.

Rukopisy z Nag Hammádí 1. [Uspoř. Wolf B. Oerter, Petr Pokorný]. Praha: Vyšehrad, 2008.

Rukopisy z Nag Hammádí 2. [Uspoř. Wolf B. Oerter, Petr Pokorný]. Praha: Vyšehrad, 2009.

Grant, Robert McQueen. Irenaeus of Lyons. London: Routledge, 1997.

Reeves, Marjorie. The influence of prophecy in the later middle ages: a study in Joachimism. Oxford: Clarendon Press, 2000.

Williams, Rowan. Arius: heresy and tradition. London: SCM, 2001.

2)                   Egypt

DIETZFELBINGER, K. Školy mystérií. Praha: Volvox Globator, 2001.
 

GRIFFITHS, J.G. .Plutarch's De Iside et Osiride. Cardiff: University of Wales Press, 1970. 

Hornung, Erik. The Valley of the Kings: Horizon of Eternity. New York: Timken Publ., 1990.


Jan Assmann, Martin Bommas. Altägyptische Totenliturgien: Totenliturgien in den Sargtexten des Mittleren Reiches. Heidelberg: Winter, 2002.

Jan Assmann, Andrea Kucharek. Ägyptische Religion: Totenliteratur. Frankfurt am Main: Verlag der Weltreligionen, 2008.

JANÁK, J. Staroegyptská kniha mrtvých, kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003.

JANÁK, J. Staroegyptské náboženství I: Bohové na zemi a v nebesích. Praha: OIKOYMENH, 2009.

KOZÁK, J. Egyptská kniha mrtvých I-III. Praha: Eminent, 2003.

KOZÁK, J. Hermetismus: Tajné nauky starého Egypta. 2007.

LEXA, F. Egyptská kniha mrtvých. Bratislava: Globus, 1995.

LEXA, F. Náboženská literatura staroegyptská. Hermann a synové, 1997.

MATULA, M. Achnaton. A Nefertiti, faraoni slunce. Praha: MM Production, 2010.

NAYDLER, J. Chrám kosmu. Praha: Volvox Globator, 1999.

O mysteriích egyptských [Jamblichos z Chalkidy, překlad J. Matoušek]. Olomouc: Per Agrum, 1992.

Popis a dějiny Egypta. In: Dějiny [Hérodotos, J. Šonka]. Praha: Academia, 2003. 

VACHALA, B. Staroegyptská kniha mrtvých. Praha: Dokořán, 2009.

VERBRUGGHE, G. P.,VICKERSHAM, J. M. Berossos and Manetho. Ann Arbor : University of Michigan Press, 2001. 

WARBURTON, D., HORNUNG, E., ABT, T. The Egyptian Amduat: the Book of the Hidden Chamber. Zurich, Living Human Heritage Publications, 2007. 

WEST, J.A. Esoterický Egypt: průvodce po posvátných místech. [Díl] 2. Praha: Eminent, 2006.

 

3)                   Řecká filosofie

DIETZFELBINGER, K. Školy mystérií. Praha: Volvox Globator, 2001.

Diodóros, Salter, F. M., ed. a Edwards, H. L. R., ed. The Bibliotheca historica of Diodorus Siculus. Repr. London: Oxford University Press, 1968-1971.

Epikúros, Publilius Syrus, Myšlenky [z řeč. přel. J. Ludvíkovský, Z. K. Vysoký]. Praha: Svoboda, 1970.

Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón, Faidón, Kratylos, Theaitétos, Sofistés, Politikos [Platón, z řec. přel. F. Novotný]. Praha: Oikoymenh, 2003.

GHYKA, M, C. Zlaté číslo: Jak pythagorovské rytmy a obřady ovlivnily vývoj západní civilizace. Praha: Argo/ Dokořán, 2008.

JANÁK, J. Staroegyptská kniha mrtvých, kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003.

JANÁK, J. Staroegyptské náboženství I: Bohové na zemi a v nebesích. Praha: OIKOYMENH, 2009.

Kleitofón, Ústava, Timaios, Kritias. Platónovy spisy, svazek IV[Platón, z řec. přel. F. Novotný]. Praha: Oikoymenh, 2003.

LEXA, F. Egyptská kniha mrtvých. Bratislava: Globus, 1995.

LEXA, F. Náboženská literatura staroegyptská. Hermann a synové, 1997.

Odysseia [Homér, přel. Vl. Šrámek]. Praha: Evropský literární klub, 1940.

PETIŠKA, E. Staré řecké báje a pověsti. Praha: SNDK, 1964.

Porfyrios. Jeskyně nymf. 1. vyd. Olomouc: Per Agrum, 1993.

Pýthagorás ze Samu [Porfyrios, Jamblich, Zd. Kratochvíl, D. Ž. Bor]. Praha: Trigon, 1999.

VERBRUGGHE, G.P., WICKERSHAM, J.M. Berossos and Manetho, introduced and translated: native traditions in ancient Mesopotamia and Egypt. University of Michigan Press, 2001.

Zlomky, 2. díl [Empedoklés, T. Vítek]. Praha: Herrmann a synové, 2006.

Železný věk [Hésiodos]. Praha: Odeon, 1976.

4)                   Alchymie, hermetismus

Asclepius: the perfect discourse of Hermes Trismegistus. London: Duckworth, 2007.

BLAVATSKÁ, J. P. Isis unveiled (Odhalená Isis). Díl. 1-2. Pasadena: Theosophical University Press, 1972.
 

BRIDGES, V., DARLENE. The Ophanic Revelation: Angelic Science and the End of Time. Aethyra Books, 2011.
Dvanáct klíčů Basilia Valentina. Trigon, Praha, 1995.

GHYKA, M, C. Zlaté číslo: Jak pythagorovské rytmy a obřady ovlivnily vývoj západní civilizace. Praha: Argo/ Dokořán, 2008.

KOZÁK, J. Hermetismus: Tajné nauky starého Egypta. 2007.

SAINT-GERMAIN. Nejsvětější trinosofie. Vyd. 1. Praha: Trigon, 2013.

Prameny:

HERMES. Asklepius: Dokonalý rozhovor
 

APOLLÓNIOS Rhodský. Argonautika.
 

Bible

EMPEDOKLÉS. Očišťování.

EMPEDOKLÉS. O přírodě

EPIKÚROS. List Menoikeovi

HÉSIODOS. Práce a dni, Zrození bohů, Štít.

HOMÉR. Odysseia.

HOMÉR. Ílias.

PLATÓN. Faidón.

PLATÓN. Kritias.

PLATÓN. Politikos.

PLATÓN. Symposion.

PORFYRIOS. Život Pýthagorův.


Texty pyramid

Texty rakví

Amduat

Kniha bran

 

Tomášovo evangelium
 

Filipovo evangelium

Podstata archontů

O původu světa

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one