Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.
oa.jpg
Fragment z Berossovy knihy, zachovaný u Eusebia - popisuje dějiny Mezopotamie od stvoření světa. V první knize se vypráví o prvních králích, kteří žili před potopou a tajemných bytostech, které přišly lidem dát civilizaci...
th.jpg
Je historickým neštěstím, že vědomosti o egyptské historii a kultuře byly po celé dějiny čerpány od tohoto řeckého autora, který je bohužel jako první přinesl západnímu světu, a který tím dějepisectví poskytl tu nejhorší "medvědí službu", když deformoval povědomí o Egyptu tak, že dodnes je vnímán naprosto falešně a nepravdivě.
ab.jpg
Legendární a tajemná postava mýtického dávnověku - Abaris. Skutečně žil tento věštec - léčitel a čaroděj, nebo je jen výplodem fantazie antických řeckých vypravěčů a filozofů?
ahr1.jpg
Plutarchos, De Iside et Osiride (Peri Isidos kai Osiridos), c. 47.
Dávní lidé a králové - obrázek

Dávní lidé a králové - obrázek

Podle Starých řeckých bájí a pověstí E. Petišky.
Platón 5 - obrázek

Platón 5 - obrázek

O stvořiteli, o stvoření světa z prvků, o nebeských tělesech, jejich drahách, promluva Otce bohů. [Timaios].

Pověst o Prométheovi - obrázek

Pověst o Prométheovi - obrázek

Prométheus. Moudrý a vychytralý, lstivý bůh, otec lidí. Potomek božských synů Titánů…

Platón 4 - obrázek

Platón 4 - obrázek

O Atlantidě [Timaios a Kritias]
Hésiodos 4 - Historie světa - obrázek

Hésiodos 4 - Historie světa - obrázek

Zrození bohů: Boj Titánů s Giganty a bohy, Tartaros-podsvětí.
Hésiodos 3 - obrázek

Hésiodos 3 - obrázek

Práce a dni: O lidských pokoleních, Prométheus, stvoření ženy, konec posledního věku
1

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one