Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Plutarchos o bozích

ahr1.jpg
Plutarchos, De Iside et Osiride (Peri Isidos kai Osiridos), c. 47.
 

"...Peršané poskytují mnoho mýtických podrobností o bozích, jejichž příklady zde uvádím: Horomazes (AhuraMazda) je zrozen z nejčistšího světla a Areimanius (Ahriman) z temnoty, a jsou spolu ve válce jeden s druhým. První stvořil šest bohů: první je bůh dobré vůle, druhý bůh pravdy, třetí bůh dobrého řádu, a další jsou bohové moudrosti, bohatství, šestý je tvůrce potěšení v krásných věcech. Druhý (Ahriman) k nim stvořil stejný počet protivníků. Pak Horomazes, zvětšiv se třikráte ve své velikosti, se vzdálil od slunce tolik, jako je slunce vzdáleno od země, a ozdobil nebesa hvězdami; a jednu hvězdu, Sirius, umístil nad všechny ostatní jako strážce a hlídače. Dvacet čtyři dalších bohů jím bylo stvořeno a uloženo do vejce. Ti stvoření z Areimania byli stejného počtu, a pronikli skrze vejce. A tak se stalo, že Dobro a Zlo jsou smíchané. Nastane čas, kdy Areimanius, přinašeč moru a hladomoru, bude muset být těmito zcela zničen a rozdrcen. Země se stane plochou a rovnou a s jedním způsobem života, a povstane jediná vláda všech lidí, kteří budou šťastní a budou hovořit stejným jazykem. Theopompus říká, že podle mágů bude tři tisíce let střídavě převládat jeden bůh nad druhým a pod jeho nadvládou, a po dalších tři tisíce let budou spolu válčit a bojovat, dokud jeden nezničí panství toho druhého. Nakonec pak zemře Hades a lidé budou šťastní - nebudou již potřebovat potravu, ani nebudou více vrhat stíny, zatímco ten bůh, který toto přivodí, bude mít klid a bude odpočívat, ne však dlouhý čas pro boha, ale jen takový čas, jaký by se rozuměl u člověka, který ulehne ke spánku. Taková je mytologie mágů..." 

06.06.2014 13:41:43
thovtovamoudrost

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one