Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.
Hésiodos 2 - obrázek

Hésiodos 2 - obrázek

Zrození bohů: Kronos a Zeus, příběh o Prométheovi, stvoření ženy
Hésiodos 1 - obrázek

Hésiodos 1 - obrázek

Zrození bohů: Stvoření světa, Kyklopové, Kronos a Úranos, zrození Afrodity.
Platón 3 - obrázek

Platón 3 - obrázek

Příběh vojáka Éra a jeho zážitek blízké smrti, o tom, co viděl "na druhé straně". ("Ústava", kniha desátá)
Platón 2 - obrázek

Platón 2 - obrázek

Úryvky ze spisu "Politikos", rozhovor se Sókratem.

O dávných časech, bozích, střídání věků, stvoření člověka, božském pastýři. 

Platón 1 - obrázek

Platón 1 - obrázek

Úryvky ze spisu "Faidón", rozhovor se Sókratem.

O smrti, umírání, podsvětí, duši a posmrtném životě. O skutečné zemi, o Tartaru.

Orfické zádušní texty - obrázek

Orfické zádušní texty - obrázek

Orfické nápisy na zlatých pohřebních destičkách, cca 400 př.n.l., Itálie, Řecko.

Pojetí duše a reinkarnace ve starořeckém filozofickém myšlení - obrázek

Pojetí duše a reinkarnace ve starořeckém filozofickém myšlení - obrázek

L. Zelinka.
2

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one