Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Úvod - všechny články

amen_ra.jpg
Jak se zachovala zapsána v hrobce Setiho I.
J147LZJ4.jpg
Toto dílo bylo sepsáno v měsíci červenci po odchodu blaženého Františka v roce 1227 od vtělení Pána, našeho Spasitele Ježíše Krista.
(Podle Bible Kralické přepracoval Ladislav Zelinka)
song-of-solomon-03.jpg
Dvě knihy od Th.B. Paracelsa - O elementárních bytostech a kniha Azoth. Velmi složitým alchymistickým jazykem tento podivínký mystik z 16. století vysvětluje vše od počátku světa až po pohádkové bytosti.
Theophrastus-Paracelsus.jpg
plate_66_web.jpg
"Dobrý konec", nebo: "Hvězda Boží".
200px-Saint_Irenaeus.jpg
Z Pěti knih otce Ireneje proti kacířům, 2. století. Výňatky.

Literatura: Svatého Otce Irenea biskupa a mučeníka Patero kněh proti kacířstvím. Jan. Nep. František Desolda. V Praze: Dědictví sv. Prokopa, 1876. Irenaeus of Lyons. Robert M. Grant. London: Routledge, 1997.

vat.jpg
Vaticinii neboli Proroctví opata Jáchyma a biskupa Anselma Marsikánského. Benátky, 1589. Budoucích papežů znamení a svědectví z nejstarobylejších rukopisů věšteckých.

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one