Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Úvod - všechny články

obr2.jpg
Doprovodné texty z krypty chrámu Hathor v Dendeře.
Scan sm.jpg
nebo také: Kniha Akera, anebo: Kniha zrození slunečního disku.
7_Seventh_Hour_barque.jpg
"Kniha skryté komory", neboli Dvanáct nočních Hodin a tajemství Půlnoci. Nebo také: Amduat - Kniha o tom, co je v Podsvětí. První Hodina.
mithra43.jpg
Málo známé náboženství původem z Východu, které se stalo populární v 1. - 4. století v Římské říši. Tak by byl mithraismus obecně charakterizován např. v encyklopedii. Zdánlivě nic zvláštního. My se ale pojďme podívat na nějaké zajímavosti.
stažený soubor (2).jpg
Text z tzv. přechodného období buď mezi tzv. Starou a Střední říší nebo mezi Střední a Novou říší, kdy byla země zachvácena boji a chaosem, jak autor emotivně vykresluje.
tomas.jpg
Vybrané výroky z Filipova evangelia.
amen_ra.jpg
Jak se zachovala zapsána v hrobce Setiho I.
J147LZJ4.jpg
Toto dílo bylo sepsáno v měsíci červenci po odchodu blaženého Františka v roce 1227 od vtělení Pána, našeho Spasitele Ježíše Krista.
Píseň nejpřednější z písní Šalomounových.
song-of-solomon-03.jpg
Dvě knihy od Th.B. Paracelsa - O elementárních bytostech a kniha Azoth. Velmi složitým alchymistickým jazykem tento podivínký mystik z 16. století vysvětluje vše od počátku světa až po pohádkové bytosti.
Theophrastus-Paracelsus.jpg

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one