Křesťanství, filosofie, hermetismus a další duchovní texty.Evangelia, rozpravy, pověsti. Egypt. Náboženství, historie, spiritualita.

Úvod - všechny články

hip.jpg
Hippolytus. Vymítání všeho kacířstva. Bibliotheca Gnostica. 1997. Přeložil J. Kozák.
HP0817.gif
Liturgie pro osvícení a přivedení k životu a stanutí na zemi
2933001677_b5e21f7f3a_z.jpg
Novozákonní apokryfy III. Proroctví a apokalypsy, Autor: Dus Jan A. (ed.).
sibillalibica1700.jpg
Překlad J. A. Dus.
sol.jpg
Kniha moudrosti Šalamounovy aneb jak Bůh trestá hříšné a bezbožné a zahrnuje spravedlivé a svaté svým milosrdenstvím, vždy jich před zlem a utrpením ochraňuje.
250px-Transfigurationraffaelo.jpg
v knize Moudrost Šalamounova, slovenský překlad, úryvky prorokující příchod a usmrcení Mesiáše
thCA8M9PDT.jpg
Jeden z nejzajímavějších gnostických textů. Kdo je autorem tohoto podivuhodného zjevení?
hathor-relief-color-AT-E-094SP.jpg
Jakou úlohu hrály v Egyptě ženy? Jaké měly místo a podíl na vládě? Byli všichni faraoni muži?...
Jesus-christ3.JPG
Z východních zpěvů, zvaných Oktoich, neboli Osmihlasník; soubor liturgických textů východní církve, Velikonoční a Jitřní zpěvy.
jud.jpg
Jidášovo evangelium, aneb Tajné pojednání o zjevení, které Ježíš předal Jidáši Iškariotskému během tří dnů, před tím, než oslavil svátek Velikonoc.

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech.
Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje."
(Sv. Pavel, Kor. 13.)

Moudrost překonávající propasti času
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one